Waluh Siem

Ku AMIN R. ISKANDAR

Hareupeun imah aya balong, gigireun imah aya balong. Caina ngagenclang; nyacas bodas beresih pisan. Sok sanajan langsung diuyup di mana hanaang, jigana moal kudu neupi kakaracunan. Ciciren hirup di kampung, naon bae sagala ditancebkeun di sabudeureun balong. Lain kunaon-naon, ceuk kolot mah tunda poho; di mana hayang tinggal metik, ngala maksudnamah.

Gara-gara kolot, kuring jadi pipilueun sok tuncab-taneub mun aya binih naon wae gular goler. Masalah jadi jeung heunteu? Lain perkara manusa. Nupenting mah, daek jeung heunteuna urang pepelakan. Hiji mangsa kuring manggihan binih waluh siem di parako, nuceuk urang Cianjur jeung Sukabumi mah disebut lejet. Duka naon deui ngarana di daerah lainna; kuring can nyobaan maluruh. Teu mikir panjang, ku kuring di bawa ka pipir imah terus dipelakeun di tambakan balong; gigireun kandang domba. Dipelakeun gigireun kandang domba teh ngahaja; supaya kaberak ku tai domba. Jadi teukudu susah ngaberakan.

Enya we… waluh teh jadina subur pisan. Kusabab kitu, Ema nitah nyieun parangong. “Bae di tengah balong we,” ceuk Ema. Tong jangkung teuing meh babari ngala, tur sing lega meh manjang buahanna. Ah da kuring mah harita teh leutik keneh. Ti mana teuing kuring bisa nyieun parangong, jaba awi kudu ngala heula. Nya kuring teh teu ngagugu, kenbae sabuktina wae eta waluh mah, da loba tatangkalan sejen ker ngareuyna. Aya tangkal jamu, tangkal buah, jeung tangkal enteh. Beuki lila, waluh beuki gede. Tangkalna ngareuy kamana-mana. Aya anu kana kandang domba, aya anu kana tangkal jamu, aya anu kana tangkal buah, jeung aya oge anu kana tangkal enteh. Komo luhureun kandang domba mah, wuh… pinuh satungtung kenteng kudaun waluh. Geus puguh dina tatangkalan nulain, tesirikna nutupan daun tangkal lainna. Pokonamah subur we lah eta waluh teh.

Manjing wanci waluh ka buahan. Mimitinamah kembang heula. Terus weh jadi pentil jeung ngageudean. Kuring resep ningalina. Ampir unggal isuk jeung sore kuring ngontrol eta tangkal. Duka kumaha jeung kunaon, hate teh asa bungah wae ari ningali eta tangkal. Duka pedah meunang melak sorangan, duka teuing kunaon?

Bener-bener kuring teunyangka, eta waluh buahanna teukatahan. Ti poe ka poe beuki leubeut. Cek pikir, pamohalan lamun kadahar, sok sanajan kusakabeh panghuni imah. Bayangkeun we… unggal poe kudu panen waluh. Aya meunang lima kilo, aya dua kilo, tur keur loba mah malah neupi ka sapuluh kilo lobana buah waluh. Ku sabab teukadahar, terus sok dibagikeun ka tatangga. Lila kaliaan mah da bosen. Tungtungnamah nyanyobaan dijualan ka warung-warung. Geus di warung mah teuapal rek diolah jadi naon, geus lain urusan kuring deui.

Tong boro ngadahar, lila kalilaan mah ngalana oge jadi bosen. Nyeta kuungal poe teuing kudu ngala waluh. Antukna, cek Bapa, bikeun we kanu harayangeun, asal daraek ngala ku sorangan, pira buah waluh da urangmah geus seubeuh. Ari dikitukeun mah tatangga teh jul-jol marenta waluh. Kusabab lebarna manah bapa, diesokkeun wae sakur anu menta. Masalah lobana? Kumaha dinya teuing asal tong neupi kadijual wae. Satungtung didahar saimah-imah mah ceuk kasarna masing neupi ka weureu oge, te jadi pasoalan. Ngan ulah ari weureu mah, riweuh sarerea.

Nu menta jigana kalilaan mah bosen oge, duka areraeun ketang remen teuing ngala waluh. Pedah we… teu daratang dei. Antukna waluh teukaala neupi kakarolot. Teu saeutik anu jaradi dina tangkalna. Ngan syukur ayeuna mah loba numenta binihna, rek marelak di tanahna sewang-sewangan; cenah, meh teu kudu meta ka batur. Aya anu nyokot hiji, dua, jeung aya oge anu menta neupi ka lima. Hiji mah bisi teu jadi.

Neupi ka wanci bosen sagalagalana. Buahna bosen, ngalana bosen, numenta bosen, binihna oge bosen. Antuknamah bedog anu ngomong. Dicacar we eta tangkal waluh teh. Teu burung kuring nganuhunkeun pisan ka eta waluh. Artina lain teu manfaat manehna dicacar, tapi kusabab kamurahanna nu teu bosen-bosen buahan.

Ayeuna kuring jadi nineung ka lembur. Iraha rek mulang jeung melak waluh deui. Sahanteuna teukudu meuli deungeun sangu lamun datang lapar. Cukup ngala waluh terus dioseng, santap weh. Leuwih jauhna, kuring teukudu hese sedekah ka tatangga. Cukup wae sina ngarala waluh anu ngaroyom di luhureun kandang domba jeng ngareuy dina tangkal jambu jeung buah tur enteh.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s