Sakola Agama

Oleh AMIN R. ISKANDAR

Pasosore, sarengsena adzan asar di kampung. Buruan hareupeun imah seah ku sora barudak leutik; saumuran SD. Aya kana dua puluh urang reana. Aya anu ngadon baren, aya anu galah, aya oge anu patarik-tarik lumpat dina ulin ucing-ucingan. Estu ning kaulinan barudak kampung. Euweuh anu aneh tur meakeun biaya, ari lain kacape mah. Kopeah naplok dina sirah lalaki, tiung nutupan sirah awewena. Baju taqwa ngajiripit mapaes awak barudak, baseuh ku kesang nu luat leet. Unggal poe eta barudak minuhan buruan; nunguan datangna guru sakola agama.

Belengeh kembang seuri mekar dina biwir. Bungah… karasa ku kuring ninggali sumanget anu ngageudur dina diri barudak. Cek pikir, ieu meureun generasi nu baris neuruskeun amanat agama, pikeun kahareupna. Beuki lila, seredet rasa sedih ngalimpudan hate, ngubur kabungah nu cik keneh ngembang. Watir teuing sumanget barudak teu kadukung ku guru anu saeutik. Salain ti eta, bangunan kelas anu teu layak; balocor, saeutik tur sempit pisan. Padahal, umuran sakieu pantesna barudak diarahkeun hirupna. Sabab mun geus dewasa mah boa teuing daraek diajar. Nu eunggeus-enggeus oge kalah lalumpatan ka kota neangan kahirupan dunya; kawas kuring. Buktina wae, saeutik pisan urang kampung nu dewasa tur daek ngalajar barudak.Sanajan sedih kuring teueureun ngawuruk eta barudak. Keun bae masing keur sawatara waktu, ari balik ka lembur wungkul. Sanajan teu digajih, etamah lain masalah. Estu ning geus tugas manusa; ngawaris kanu ngarora kupapatah anu hade. Sangkan mawa manfaat jeung maslahat, boh keur pribadina, komo deui keur dunya sabudeureuna. Lamun teu kunu aya, nya rek kusaha deui? Piraku ngawaris generasi anu teuboga cecekelan dina perkara agama. Sanajan kuring lain ajengan tur jajauheun ari disebut pinter ngaji mah, nya ngajar iqro-iqro wae jeung rarakatan solat mah bisa. Da baheula pernah diajarkeun ku almarhum Bapa.

Sarengsena ngadegkeun salat asar, kuring buru-buru muru ka barudak. Brul… eta barudak kompak asup ka madrasah. Teu arambek sakitu waktu ulinna diganggu ku waktu diajar. Asup ka kelas, mimiti mah garaneng, recet kuurusan ulin anu can rengse. Cek bohong mah teu obahna anak hayam ditinggalkeun indungna. Teulila eta sora teh diganti kudoa bubuka sakola. Kieu doa anu kadenge teh dina bahasa Arab. Rodiitu billahi robba, wabil Islaami diina, wabi Muhammadin nabyya wa rasuulah. Terus diteujemahkeun kana bahasa Sunda. Abi rido Gusti Allah Pangeran abdi, agama Islam agama abdi, nabi Muhammad nabi abdi sareng utusan Allah. Di tungtung, barudak ngadoa menta elmu. Rabby zidni ilma, warzukny fahma

Asa cik keneh ngawuruk sakola agama kabarudak. Padahal geus sabulan lilana. Ayeuna datang wanci kuring kudu indit ka Bandung, pikeun nyuprih elmu di Universitas. Teubisa kumaha, kuring tetep kudu ninggalkeun barudak sakola agama. Ngan untung aya lanceuk awewe nu bisa dipihapean barudak. Jadi teupati melang ninggalkeun. Samemeh indit, kuring talatah ka teteh; “Mihape ieu barudak tong sina eureun dialajar. Keun ari datang mangsana pere kuliah, kuring baris balik ka lembur keur ngajar barudak sakola agama deui. Doakeun wae kuring baris tereh beres.” Cek kuring.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s